Tonkatsu Kappou Katsuzen (とんかつかっぽう かつぜん)

Tonkatsu Kappou Katsuzen (とんかつかっぽう かつぜん)

  • 日本語 (Fluent)
  • English (Fluent)

Hi we are Tonkatsu Kappou Katsuzen (とんかつかっぽう かつぜん) Look forward to meeting you!

read more

Organized Activity

5 Reviews for Tonkatsu Kappou Katsuzen (とんかつかっぽう かつぜん)

Revenir en haut